Cilvēktiesības
€ 7.90
Administratīvās tiesības
€ 21.50
Civilprocess
€ 7.50