KRIMINĀLLIKUMS
€ 29.00
Civilprocess
€ 18.50
POD
Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem
Mīkstie vāki
€ 13.00
Cietie vāki
€ 24.80
POD
Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U.Krastiņa komentāriem
Mīkstie vāki
€ 10.00
Cietie vāki
€ 21.90
POD
Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Mīkstie vāki
€ 10.10
Cietie vāki
€ 22.30
POD
Ievads administratīvo tiesību zinātnē
Mīkstie vāki
€ 8.45
Cietie vāki
€ 20.70
POD
Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas
Mīkstie vāki
€ 7.75
Cietie vāki
€ 20.00
POD
Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 13.sējums: 1934
Mīkstie vāki
€ 38.42
POD
Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. (1920-1940) 12.sējums: 1933
Mīkstie vāki
€ 36.28
Cilvēktiesības
€ 7.90