Grāmatu sagatavošana un izdošana

Tiesu namu aģentūras grāmatu apgāds piedāvā iespēju izdot juridiska rakstura grāmatu.

Kā iesniegt manuskriptu

Ja vēlaties izdot grāmatu, Tiesu namu aģentūrā jāiesniedz:

  1. Informācija par autoru;
  2. Īss grāmatas / projekta apraksts (līdz 3000 zīmēm);
  3. Atsauksmes par grāmatu (manuskriptu) no augstskolu mācībspēkiem vai attiecīgās tiesību jomas speciālistiem;
  4. Manuskripta satura rādītājs, ievads, 1–2 sākuma nodaļas;
  5. Ja paredzētas ilustrācijas/attēli/ fotogrāfijas – dažas no tām ieskatam;
  6. Informācija par vēlamo grāmatas izskatu (formāts, sējuma veids, aptuvenais lpp. un ilustrāciju/fotogrāfiju skaits);
  7. Grāmatas/projekta mērķauditorijas raksturojums;
  8. Ziņas par līdzfinansējumu.

Materiālus sūtiet uz e-pastu: lolita.peka@tna.lv vai signe.terihova@tna.lv

Par materiālu saņemšanu informēsim divu darbadienu laikā.

Informāciju par iesniegto materiālu novērtēšanu un iespējām izdot grāmatu sniegsim mēneša laikā.