Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. 2.grāmata

Valentija Liholaja

268 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2007
ISBN Nr. 978-9984-790-22-0
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena! 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” izdevusi Dr.iur Valentijas Liholajas sagatavoto Latvijas tiesu prakses krimināllietās komentāru otro grāmatu. Pirmā grāmata tika izdota 2006.gadā, radot lasītājos lielu interesi.


Šajā grāmatā aplūkoti Latvijas tiesu 2005.–2007.gada nolēmumi gan jau iepriekšējā izdevumā analizēto noziedzīgo nodarījumu grupās, gan arī komentēti tiesu nolēmumi krimināllietās par vairākām iepriekš neanalizētiem noziedzīgo nodarījumu veidiem. Arī šajā izdevumā nozīmīga vieta atvēlēta ar soda noteikšanu saistītiem jautājumiem.

Pētījums balstīts uz likuma priekšrakstiem, krimināltiesību teorijā paustajām atziņām un tiesu praksē nostiprinātajiem risinājumiem. Tā mērķis ir sekmēt vienveidīgas un pareizas tiesu prakses veidošanu. Grāmata paredzētā arī kā izziņas materiāls jurisprudences studentiem krimināltiesību apgūšanas procesā.