Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums

Francs Jozefs Paine

581 LPP

Kopā € 6.40

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2002
ISBN Nr. 9984-671-46-1
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Izdevumā publicēta 1998.gadā izdotās grāmatas “Franz-Jozef Peine. Allgemeines ver Waltungsrecht” tulkojums latviešu valodā, kuras autors Dr. iur. Francs Jozefs Paine (Franz-Jozef Peine) ir Gotingenas Džordža-Augusta Universitātes profesors, un Vācijas Administratīvā procesa likums latviešu un vācu valodā.Tas ir pirmais izdevums, kas latviešu valodā izsmeļoši dod ieskatu administratīvā procesa tiesībās un publisko lietu tiesībās. Grāmatas un likuma tulkojums veikts ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu. Izdevuma juridiskā redaktore ir Latvijas Universitātes lektore, administratīvo tiesību speciāliste Jautrīte Briede.

Izdevums paredzēts ne tikai jurisprudences studentiem, apgūstot administratīvās tiesības, bet arī praktizējošiem juristiem, valsts pārvaldes darbiniekiem un ierēdņiem.Ievērojot to, ka Latvijas Administratīvā procesa likuma izstrādē izmantoti tieši Vācijas administratīvo tiesību principi, šis izdevums būs neatsverams palīglīdzeklis Latvijas administratīvo tiesību apguvē un Administratīvā procesa likuma piemērošanā. Izmantojot šo izdevumu, pārņemot atbilstošās tiesību teorijas un atziņas, Latvijas tiesību zinātniekiem un praktiķiem būs vieglāk attīstīt vietējiem apstākļiem piemērotu teoriju un praksi.