Latvijas Republikas Satversmes 91.pants: tiesiskās vienlīdzības princips. Satversmes tiesas judikatūra

128 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 12.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Publicēts otrais grāmatžurnāls Satversmes tiesas izdevumu sērijā par pamattiesībām.

Satversmes 91. pants ir būtisks instruments, kas tiek lietots, lai Latvijā veidotu un koptu iekļaujošu sabiedrību. Vairāk nekā 25 gadu laikā Satversmes tiesa ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi tiesiskās vienlīdzības principa satura atklāšanā un piemērošanā. Izdevuma tapšanā izmantoti gandrīz 160 Satversmes tiesas nolēmumi, bet tā tekstā iekļautas atziņas no 109 nolēmumiem. Tādējādi šis grāmatžurnāls uzskatāms par apjomīgāko Satversmes tiesas atziņu krājumu tiesiskās vienlīdzības principa satura iz­zināšanai.

Grāmatžurnāla saturs veidots, visupirms pievēršoties vispārīgākiem jautājumiem un pēc tam fokusējoties uz konkrētiem tiesiskās vienlīdzības principa aspektiem. Lasītāju ērtības labad ir izveidots arī nolēmumu rādītājs, kurā atrodama pilnīga informācija par katru šajā grāmatžurnālā izmantoto nolēmumu ar norādi uz nodaļu, kurā tas pieminēts. Grāmatžurnālā iekļauti nolēmumi, kas pieņemti līdz 2021. gada 2. decembrim.

Grāmatžurnālu par tiesiskās vienlīdzības principu sagatavoja Satversmes tiesas Juridiskais departaments: departamenta vadītājs Kristaps Tamužs, kā arī Satversmes tiesas padomnieki Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Uldis Krastiņš, Elīna Podzorova un Aleksandrs Potaičuks. Izmantoto nolēmumu rādītāju sastādījusi Satversmes tiesas tiesneša palīdze Anete Suharževska. Valodas redaktore – Marika Saturiņa.

Par Satversmes tiesas izdevumu sēriju:

2020. gadā ar grāmatžurnālu “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra”  Satversmes tiesa aizsāka izdevumu sēriju par pamattiesībām, lai veicinātu izpratni par Satversmē ietverto pamattiesību saturu, kā arī stiprinātu sabiedrības uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai. Šajos izdevumos sniegts pārskats par Satversmes tiesas nolēmumiem, kuros piemērotas Satversmes VIII nodaļas “Cilvēka pamattiesības” normas.

Grāmatžurnāli būs noderīgi tiesību jaunradē un piemērošanā, kā arī tiesību zinātnes studijās.