Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets

Autoru kolektīvs

864 LPP

Kopā € 115.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

„Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā nākusi klajā jau ceturtā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kurā sniegts plašs zinātnisks skaidrojums par Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvarām, funkcijām un tiesībām.  Tā ir īpaša ar līdz šim nebijušu Latvijas valdību statistiku un valdību un premjeru fotoattēliem.

“Valsts pamatu izpēte it kā ir valsts pienākums, taču šis projekts ir pilnībā balstīts uz pilsonisku iniciatīvu, ko tiesībzinātnieki veic zinātniskas zinātkāres, nevis valsts pasūtījuma pamudināti. ...Varu ar pārliecību teikt, ka šis nu ir viens veikums, kas  paveikts pārliecībā par nacionālu valsti kā augstāko vērtību,” grāmatas priekšvārdā uzsver Latvijas Universitātes zinātniskā projekta vadītājs, profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis.

Izdevums būs noderīgs gan praktiķiem, gan tiem interesentiem, kuri vēlas padziļināti iepazīties ar mūsu valsts būtību un saprast valsts varas atzaru funkcionēšanu.