Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Trešais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova

879 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 39.99

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2023
ISBN Nr. 978-9934-621-06-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmata „Krimināllikuma komentāri III daļa (XVIII–XXV nodaļa) trešais papildinātais izdevums” ir 2019. gadā izdotās tāda paša nosaukuma grāmatas otrā papildinātā izdevuma turpinājums. Arī šajā izdevumā aplūkotos Krimināllikuma XVIII–XXV nodaļas pantus komentējuši tie paši autori – tiesību zinātņu doktors profesors Uldis Krastiņš, tiesību zinātņu doktore profesore Valentija Liholaja un docente Diāna Hamkova.

Tāpat kā iepriekš lasītājs vispirms var iepazīties ar attiecīgā panta precīzu  tekstu. Tad seko autoru komentāri un skaidrojumi par šī panta piemērošanu. Autori komentāru izklāstā ļoti daudz izmantojuši piemērus no tiesu prakses, analizējot konkrētus tiesu nolēmumus.

Krimināllikuma trešās daļas komentāru izdevums sagatavots, balstoties uz grāmatas izdošanas laikā spēkā esošo normatīvo regulējumu. Tajā  izmantotas krimināltiesību teorijas jaunākās atziņas un tiesu prakse, komentētas normas, kuras no jauna iekļautas Krimināllikumā vai grozītas laikā pēc iepriekšējā izdevuma iznākšanas.

Grāmatai pievienoti Pielikumi ar papildinājumiem Krimināllikuma komentāru 2021.gada (Pirmā daļa) un 2022.gada (Otrā daļa) izdevumiem, kā arī plašs izmantoto avotu saraksts.

Grāmata būs labs palīgs galvenokārt Krimināllikuma piemērotājiem. Tāpat tā paplašinās redzesloku ikvienam, kuram ir interese par krimināltiesībām.