Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās

Uldis Krastiņš

LPP

Izvilkums (PDF)
E-grāmata

Kopā € 5.10

Ar PVN

Apraksts

Tiesu namu aģentūras 2017.gada izdevums, ko sagatavojis pazīstamais Krimināllikuma komentāru autors profesors Uldis Krastiņš, “Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās. Krimināllikuma 9.panta otrās daļas paplašināts komentārs ar teorētiskām nostādnēm” veltīts tieša nodoma interpretācijas jautājumiem krimināltiesībās.

Ņemot vērā aktuālo korupcijas apkarošanas jautājumu Latvijā, kā arī tā nozīmību starptautiskajos biznesa darījumos, autors izvērstāk aplūkojis kukuļdošanas normatīvo regulējumu valstī, īpaši pievēršoties kukuļdošanai ar starpnieku.

Grāmatas autors līdz ar ārvalstu krimināltiesību izpēti un labākās pieredzes pārņemšanu piedāvā rūpīgi izvērtēt, kā attiecīgais ārvalstu normatīvais regulējums un likumu piemērošanas prakse iekļaujas Latvijas krimināltiesību sistēmā.

Autora sniegtā nodoma kā personas psihiskās darbības izpausmes analīze saistībā ar konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem var noderēt gan krimināltiesību normu piemērotājiem, gan teorētiķiem krimināltiesību jomā, kā arī jebkuram ieinteresētam lasītājam.