Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās

Barba Girgensone, Ivans Jānis Mihailovs

367 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Piedāvātā vārdnīca ir paredzēta plašam, ar jurisprudenci, valsts un pašvaldību darbu, sociālo darbu, pedagoģiju un psiholoģiju saistītam personu lokam, īpaši studentiem, praktizējošiem juristiem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem/peda­gogiem, psihologiem, pasniedzējiem un ikvienam, kas savā darbā un privātajā dzīvē saskaras ar ģimenes un bērnu tiesībām.

Vārdnīcu sagatavojuši Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs un Mg.iur. Barba Girgensone. Šī ir jau ceturtā autoru sagatavotā terminu skaidrojoša vārdnīca

Vārdnīcā dots 1346 terminu skaidrojums, atsaucoties uz vārdnīcā norādītajiem literatūras, normatīvo aktu un tiesu prakses materiālu avotiem, citējot tos un skaidrojot attiecīgā termina jēgu. Vārdnīcā izmantoti normatīvie akti, kas bija spēkā līdz 2016.gada 1.septembrim.

Vārdnīcas autori ir centušies ietvert aktuālāko informāciju par katra termina būtību, nozīmi un to (iespējamu) interpretējumu. Dažiem terminiem ir doti vairāki skaidrojumi, lai interesenti gūtu vispusīgu priekšstatu par attiecīgā termina lietojumu.

Vārdnīcas uzdevums ir padarīt labāku un kompaktāku pieejamību ģimenes un bērnu tiesību terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un dažādos normatīvajos aktos un izdevumos un ne vienmēr ir labi pārskatāmi un pieejami. Tā var tikt izmantota kā mācību līdzeklis ģimenes un bērnu tiesību apguvē.