Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem

Pauls Mincs

422 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 18.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2005
ISBN Nr. 9984-671-90-9
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūra piedāvā izcilākā krimināltiesību zinātnieka juridisko zinātņu doktora, profesora Paula Minca 1939.gadā izdotās grāmatas "Krimināltiesību kurss. Sevišķā daļa" atkārtotu izdevumu.

P.Minca darbs tiek publicēts ar Dr.iur., Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesores Valentijas Liholajas komentāriem, kuros sniegts attiecīgo normu salīdzinājums ar spēkā esošajām Krimināllikuma normām un krimināltiesību teorijas pamatnostādnēm. Komentāri ievietoti pie attiecīgo grāmatas paragrāfu apskatiem.

P.Minca grāmatas atkārtotajā izdevumā saglabāts autora izteiksmes stils un 20.gs. trīsdesmitajiem gadiem raksturīgās latviešu valodas rakstības īpatnības. Tomēr atsevišķos gadījumos, lai novērstu pārpratumus un nemaldinātu lasītāju, tekstā izdarīti labojumi atbilstoši mūsdienu latviešu valodas prasībām. Tā, piemēram, vārdi "kodeks", "no tam", "tādi", "pseudo", "kriminals", "nodarijums", "prasijums", "sfera", "kulturals", "demokratija", "režims", "organs", "legals", "še", "netikvien", "nevisai", "ar vienu" u.tml. atveidoti atbilstoši mūsdienu literārās valodas noteikumiem. Tāpat vārdos nav saglabāta "ch" rakstība.