Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2008

656 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2009.
ISBN Nr. 978-9984-790-64-0
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Šis ir kārtējais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumu apkopojums.

Krājumā apkopoti 103 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2008.gada lēmumi, kuri, pēc departamenta senatoru ieskata, varētu būt noderīgi gan praktizējošiem juristiem, gan arī tiem interesentiem, kas apgūst krimināltiesības un kriminālprocesu. Publicētie lēmumi tradicionāli izvietoti trīs daļās: “Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos”, “Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos” un “Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos”.

Lai gan daļa no šajā krājumā nolēmumiem ir publicēti arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājaslapā, krājumā piedāvāts lielāks skaits lēmumu nolūkā sniegt pilnīgāku priekšstatu par 2008.gadā Senāta Krimināllietu departamentā izskatītajām krimināllietām un lēmumos paustajām atziņām.

Krājumā ievietotajiem lēmumiem papildus pievienoti arī dažādi rādītāji: Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Tēžu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs, Citu avotu rādītājs, Publicēto lēmumu rādītājs pēc lietu numuriem

Krājumu sagatavošanā piedalījušies Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe un Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante krimināllietās Nora Magone.

Krājumā ievietotie lēmumi papildina, pilnveido un attīsta izpratni par daudziem krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jautājumiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ar 2009.gada 1.jūliju spēkā stājās apjomīgi grozījumi un papildinājumi Kriminālprocesa likumā. Līdz ar to vairākos jautājumos tiesu prakse un tajā paustās atziņas nākotnē var mainīties.

Krājums izdots nelielā tirāžā.