Salīdzināmās krimināltiesības: Igaunija. Latvija. Lietuva.

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

469 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 7.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2004
ISBN Nr. 9984-671-71-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Autori Dr. habil. iur., prof. Uldis Krastiņš un Dr. iur. asoc. prof. Valentija Liholaja ir sarakstījuši vairākas grāmatas par krimināltiesību jautājumiem. Savā jaunākajā kopdarbā, kas aizsāk grāmatu sēriju «Salīdzināmās krimināltiesības», viņi salīdzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas krimināllikumus. Grāmata dod ieskatu par šo valstu krimināllikumu Vispārīgās daļas tiesību institūtiem, kā arī par Sevišķās daļas atsevišķās nodaļās ietvertajām noziedzīgu nodarījumu grupām. Grāmatā ir ievietots arī Lietuvas Republikas Kriminālkodekss un Igaunijas Republikas Sodu kodekss, kas pirmo reizi ir pārtulkoti latviski.

Grāmata domāta augstāko mācību iestāžu studentiem krimināltiesību padziļinātai apgūšanai, kā arī praktiskā darba juristiem un ikvienam, kurš interesējas par krimināltiesībām.