KRIMINĀLTIESĪBAS. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre

866 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 19.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2009
ISBN Nr. 978-9984-790-57-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Piedāvājam turpinājumu 2008.gada beigās iznākušajam šo pašu autoru darbam „Krimināltiesības. Vispārīgā daļa”. Jaunajā grāmatā analizēti noziedzīgi nodarījumi atbilstoši Krimināllikuma Sevišķās daļas uzbūvei pa nodaļām.

Krimināllikuma konkrēti panti un to daļas analizēti pēc noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmēm. Tekstā bagātīgi dotas atsauces arī uz citiem tiesību aktiem, kas palīdz labāk izprast Krimināllikumā formulēto konkrēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu jēgu un saturu.

Noziedzīgu nodarījumu analīzē izmantotas gan krimināltiesību teorijas nostādnes, gan tiesu prakse Krimināllikuma normu piemērošanā, kā arī dotas norādes uz pašmāju un ārvalstu juristu publikācijās izteiktajiem, arī atšķirīgiem, viedokļiem, dodot iespēju lasītājam arī pašam vērtēt vienu vai otru jautājumu.

Grāmatas beigās atrodams plašs izmantoto avotu un literatūras saraksts.

Grāmata „Krimināltiesības. Sevišķā daļa” īpaši noderīga augstāko mācību iestāžu juridiskās specializācijas bakalaura programmas „Krimināltiesības” apguvējiem, maģistrantiem un doktorantiem.

Arī tiesībsargāšanas iestādēs strādājošie un citi praktizējošie juristi, kā arī ikviens interesents šajā grāmatā atradīs atbildi uz viņu interesējošiem krimināltiesību jautājumiem, kā arī varēs iepazīties ar Krimināllikuma normu piemērošanu praksē.