Jautājuma ''…a, kad Jūs labāk atcerējāties?'' analīze

Egons Rusanovs, Signe Skutele

91 LPP

Kopā € 13.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Rusanovs & Partneri ZAB, SIA
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-9006-2-4
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Zvērināts advokāts Dr. iur. cand. Egons Rusanovs un zvērināta advokāta palīdze Mg. iur. Signe Skutele jaunajā grāmatā lasītājiem piedāvā aplūkot liecinošajām personām uzdodamo jautājumu problemātikas aspektus un tendences, sniedzot ieskatu gan tiesību doktrīnas atziņās, gan arī Latvijas un Rietumeiropas normatīvajos aktos un tiesu praksē.

Grāmatā aprakstītos aspektus papildina tabulā apkopots kopsavilkums par iebildumiem saistībā ar jautājumiem un pierādījumiem, kas pievienots grāmatas pielikumā. Turklāt grāmatas nodaļās ietvertas ar neuzkrītošām līnijām veidotas baltas lapas, lai ikviens lietotājs uzreiz varētu izdarīt attiecīgās piezīmes, piefiksēt domu pavedienus vai pats pamēģināt izveidot dažādus pieļaujamu un nepieļaujamu jautājumu piemērus.

Šo jautājumu pētniecībai autorus pamudinājis itin kā nevainīgs un tomēr visnotaļ tracinošs tiesas sēdēs nereti izskanējis jautājums «…a, kad Jūs labāk atcerējāties?». Līdz ar to autori cer, ka nelielā publikācija varētu iedrošināt arī citus gan apkopot savus vērojumu par šodien notiekošo Latvijas kriminālprocesā, gan arī pašiem vairāk pievērsties pētnieciskajai darbībai, lai celtu gaismā kontinentālās Eiropas kriminālprocesa doktrīnas atziņas un, galu galā, visiem kopīgi veicinot tiesiskumu Latvijā.

Grāmata tiek prezentēta kā palīglīdzeklis advokātiem, tomēr tā noderēs gan citiem praktizējošiem juridisko profesiju pārstāvjiem, gan arī topošajiem speciālistiem – studentiem – apgūstot mācību vielu vai meklējot idejas turpmāku pētījumu attīstīšanai.

Kā norādījis grāmatas priekšvārda autors Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Dr. iur. Jānis Rozenbergs: «Jautājumi par pratināšanas taktiku, pieļaujamu un nepieļaujamu jautājumu nošķiršanu un liecinošo personu liecību psiholoģiskajiem aspektiem Latvijas tiesību literatūrā ir nepiedodami maz pētīti, līdz ar to šāds kolēģu veiktais izpētes materiāls neapšaubāmi ir noderīgs palīglīdzeklis kā advokātiem, tā arī pārējām juridiskajām profesijām».