Ultra vires doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. Lietas ierosināšana Latvijas Republikas Satversmes tiesā. Satversmes tiesas 2007.gada konferenču materiālu krājums

184 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Šo rakstu krājumu veido Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbībai veltīto konferenču dalībnieku runas.

2007.gadā Satversmes tiesa ir organizējusi divas konferences. Viena no tām bija Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu gadskārtējā tikšanās, kuras laikā notikušo diskusiju galvenā tēma bija ultra vires doktrīna abu konstitucionālo tiesu praksē. Otras konferences mērķis bija aicināt Latvijas juristus no akadēmiskajām aprindām, tiesām, advokatūras un valsts pārvaldes uz diskusiju par jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu (konstitucionālo sūdzību) pieņemšanu un Satversmes tiesas kolēģiju lēmumiem par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.

Krājums ir tapis, apzinoties konferencēs notikušo diskusiju nozīmi gan pašas Satversmes tiesas attīstībai, gan visiem, kas apzinās tiesas lomu sabiedrībā un izmanto tiesas varu valsts tiesisko pamatu nostiprināšanā. Šis krājums dos iespēju iepazīties ar konferencē izskanējušām atziņām ne tikai pašiem konferenču dalībniekiem, bet arī plašam lasītāju lokam – tiesību teorētiķiem, praktiķiem un ikvienam interesentam dziļāka ieskata gūšanai konstitucionālās tiesvedības jautājumos.