Konstitucionālās tiesības. 3.izdevums

Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane

680 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 47.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

„Konstitucionālo tiesību” trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu. Grāmatā sniegts Satversmē noteiktās Latvijas valsts iekārtas skaidrojums, to aplūkojot plašākā Baltijas un Eiropas valstu pieredzes kontekstā. Autori detalizēti izskaidrojuši tādus konstitucionālo tiesību  pamatjēdzienus kā konstitūcija, suverenitāte, demokrātiska republika, tiesiska un sociāla valsts, cilvēktiesības un varas dalīšana. Tāpat grāmatā aplūkotas svarīgākās valsts galvas, likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas funkcijas tiesiskā demokrātiskā valstī un to mijiedarbība.

Pirmais “Konstitucionālo tiesību” izdevums "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā iznāca 2004. gadā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aivara Endziņa zinātniskā redakcijā. 2014. gadā grāmatas autori sagatavoja otro – papildināto un pārstrādāto izdevumu. Tagad – vēl pēc septiņiem gadiem – nācis klajā jauns aktualizēts un būtiski papildināts izdevums. 

Sniedzot izvērstu ieskatu Satversmes tiesas praksē un nozīmīgākajos Satversmes piemērošanas gadījumos, “Konstitucionālo tiesību” trešais izdevums mērķtiecīgi pielāgots praktiķu vajadzībām. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš vēlas papildināt zināšanas par Satversmi, Latvijas valsts iekārtu un tās konstitucionālajiem pamatiem, kā arī izkopt prasmes savu pamattiesību aizsargāšanā un izmantošanā.

 Ar grāmatas izdošanu VSIA "Latvijas Vēstnesis" turpina pildīt konstitucionālo pienākumu ikvienam skaidrot viņa tiesības un nodrošināt sabiedrībai ticamu un augstvērtīgu tiesisko informāciju.