Tiesiskās informācijas sniegšana

TNA nodrošina iespēju jebkuram interesentam iegūt informāciju par Latvijas Republikas tiesību aktiem gan to aktuālajās, gan vēsturiskajās redakcijās izdruku, uzziņu, kopiju veidā.

Tiesiskās informācijas pakalpojumi tiek sniegti TNA birojā:

Rīgā, Baldones ielā 1B, tālr. 67804739, e-pasts: signe.terihova@tna.lv