Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 7. - 11. sējums

Kopā € 120.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Iespēja iegādāties žurnāla faksimilizdevumu par izdevīgāku cenu!

Komplektu veido tiesību zinātņu žurnāla “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” faksimilizdevuma 5 sējumi, kuri aptver 1928.–1932.gadā izdotās žurnāla burtnīcas.

Žurnāls dos iespēju gūt vispusīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas valsts tiesiskās dzīves veidošanos, tiesu darbību, likumu izstrādāšanas gaitu un jaunpieņemtajiem likumiem šajā laika posmā.

Katras žurnāla burtnīcas satura rādītājs atrodams aprakstā pie attiecīgā sējuma.