KRIMINĀLTIESĪBU AKTUĀLIE JAUTĀJUMI UN TO RISINĀJUMI LATVIJĀ, AUSTRIJĀ, ŠVEICĒ, VĀCIJĀ. Noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa

Māris Leja

1008 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 30.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2019
ISBN Nr. 978-9934-508-68-4
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Vairākiem lasītājiem jau pazīstamā grāmatu autora krimināltiesībās prokurora Māra Lejas jaunā grāmata ar nosaukumu "Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa" izceļas ar visaptverošu un augstā zinātniskā līmenī sniegtu pētījumu par Krimināllikuma Vispārīgās daļas aktuālajiem jautājumiem.

Autora mērķis, rakstot šo grāmatu, bijis mazināt padomju krimināltiesību ietekmi  Latvijas krimināltiesību teorijā un praksē, to vairāk vēršot kontinentālās Eiropas (romāņu-ģermāņu) tiesību loka virzienā. Tāpēc arī izvēle aktuālos krimināltiesību jautājumus Latvijā analizēt un to risinājumus piedāvāt salīdzinājumā ar Austrijas, Šveices un Vācijas praksi.

Aplūkotajām krimināltiesību normām un to piemērošanas praksei autors sniedz savu vērtējumu un izsaka dažkārt pat visai novatoriskus priekšlikumus to pilnveidošanai. Tāpēc grāmata būs nopietns pamats tālākām diskusijām šajos jautājumos. 

Raksturīgi, ka autora kritiskie spriedumi un priekšlikumi ir stigri pamatoti. Par to liecina arī plašais izmantoto avotu klāsts. Īpaši daudz pētīti gan pašmāju, gan jo sevišķi ārvalstu tiesu prakses materiāli.

Grāmata pirmām kārtām būs noderīga krimināltiesību speciālistiem un pētniekiem. Taču tajā iezīmējas saskares punkti arī ar civiltiesībām, administratīvajām tiesībām un konstitucionālajām tiesībām. Tāpat šis darbs var raisīt interesi arī studentos, kuri jau apguvuši priekšzināšanas krimināltiesībās.

Šī ir krimināltiesību dziļākā izpētē balstītas autora ieceres pirmā grāmata, kurai M.Leja solījis turpinājumu nākošajā izdevumā.