Ievads Eiropas Kopienas konkurences tiesībās un praksē. Ar Andas Krastiņas komentāriem

Valentīne Koraha

571 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.40

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2002
ISBN Nr. 9984-671-28-3
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tas ir konkurences tiesību speciālistes profesores Valentīnes Korahas grāmatas “Ievads Eiropas Kopienas konkurences tiesībās un praksē” (izdota 1998. gadā Oksfordā) tulkojums latviešu valodā.

Ar šo grāmatu interesenti saņem pirmo plašāko Eiropas Savienības konkurences tiesību apskatu latviešu valodā. Grāmatas 1.-3.nodaļa īpaši pārstrādāta tulkojumam latviešu valodā.

Grāmata ir papildināta ar komentāriem par spēkā esošajiem (līdz 2001.gada 31.maijam) konkurenci regulējošajiem Latvijas tiesību aktiem un to piemērošanas praksi Konkurences padomē. Komentārus sagatavojusi dipl.iur. Anda Krastiņa, kura vairākus gadus ir strādājusi Konkurences padomē un piedalījusies Latvijas Konkurences likuma izstrādē.

Grāmata sniedz informāciju par ES un Latvijas konkurences tiesību nozares pamatprincipiem, tiesību normu piemērošanas praksi un teorētiskajiem aspektiem. Tā palīdz gūt arī vispārēju priekšstatu par ES izpildinstitūcijas - Eiropas Komisijas, kā arī Pirmās instances un Eiropas Kopienu tiesas darbību.

Grāmata sagatavota un izdota ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu.