Sporta tiesības. Aktuālās problēmas, izaicinājumi un jaunākās tendences

Marina Kameņecka-Usova, Karina Zalcmane

144 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Ekonomikas un kultūras augstskola, Biedrība SIA
Izdošanas gads 2023
ISBN Nr. 978-9984-24-257-6
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Autoru Karinas Zalcmanes un Marinas Kameņeckas-Usovas grāmata sporta tiesībās: “Sporta tiesības. Aktuālās problēmas, izaicinājumi un jaunākās tendences” ir labs pienesums Latvijā līdz šim maz pētītajā sporta tiesību jomā. It īpaši, ņemot vērā pēdējos gados aizvien  pieaugošo sporta lomu starptautiskajā, sabiedriskajā un pat politiskajā dzīvē, kā arī augstos mūsu sportistu sasniegumus.

Galvenās darbā aplūkotās tēmas ir: mūsdienu sporta tiesību tiesiskais ietvars Eiropas Savienībā un Latvijā, juridiskā atbildība sporta jomā, sporta tiesību problēmjautājumi un izaicinājumi mūsdienās.

Autores norādījušas galvenos, pašlaik spēkā esošos  nozīmīgākos gan  ārvalstu, gan  Latvijas tiesību aktus sporta nozarē. To piemērošana analizēta, galvenokārt  izmantojot ārvalstu tiesu praksi.

Līdzās tādiem jautājumiem kā labas pārvaldības principa ievērošana nacionālajās sporta organizācijās, pievērsta uzmanība atbildības regulējumam sportā. Akcentēti atbildības administratīvie, civiltiesiskie, kā arī krimināltiesiskie aspekti.

Grāmata var būt noderīga ne tikai sporta nozarē nodarbinātajiem, sportistiem, bet arī sporta līdzjutējiem un ikvienam, kura interešu lokā ir ar sportu saistītie jautājumi.