Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti. Bērns starp vecākiem un valstīm

Irēna Kucina

432 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 26.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2020
ISBN Nr. 978-9934-508-84-4
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūras izdotā autores Irēnas Kucinas grāmata “Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti” ar apakšvirsrakstuBērns starp vecākiem un valstīm” aplūko bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskos aspektus galvenokārt gadījumos, kad bērnu nolaupīšana notiek ģimenes locekļu vai citādi radnieciski tuvu cilvēku starpā.

Ievērojot bērnu nolaupīšanas pārrobežu raksturu, autore darbā skartos jautājumus aplūkojusi gan no materiālo civiltiesību normu, gan starptautisko privāttiesību, gan arī no starptautisko publisko tiesību viedokļa. Bagātīgi izmantoti konstitucionālo tiesību avoti, starptautiskās konvencijas, ārvalstu un Latvijas materiālo un procesuālo tiesību normas ģimenes tiesību jomā.

Tā kā līdz ar globalizāciju pieaudzis tiesās izskatāmo lietu skaits par bērnu pārrobežu nolaupīšanas gadījumiem, autore apkopojusi un analizējusi plašu tiesu prakses materiālu gan ārvalstīs, gan Latvijā izskatītajās lietās.

Grāmatas Priekšvārda autors Egils Levits īpaši uzsvēris grāmatā akcentēto virsmērķi – bērna labāko interešu ievērošanu, analizējot tiesību normu piemērošanu.

Grāmatas beigās ievietots izmantoto avotu saraksts, kā arī pielikums ar nozīmīgākajiem tiesību aktiem un svarīgu  informāciju bērnu aizsardzības jomā.

Jaunajā I.Kucinas grāmatā paustās atziņas sekmēs labāku izpratni par tiesību normu piemērošanu  bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās un palīdzēs veidot vienotu tiesu praksi Latvijā.

I.Kucinas grāmata ir pirmais izdevums latviešu valodā par šādu tēmu. Tāpēc interese par to varētu būt ne tikai juristiem un speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, bet arī daudziem citiem lasītājiem.