Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U.Krastiņa komentāriem

Pauls Mincs

351 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 15.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra piedāvā izcilākā krimināltiesību zinātnieka juridisko zinātņu doktora, profesora Paula Minca 1934.gadā izdotās grāmatas "Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa" atkārtotu izdevumu.

P.Minca darbs tiek publicēts ar Dr.iur., Latvijas universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesora Ulda Krastiņa komentāriem, kuros sniegts attiecīgo normu salīdzinājums ar spēkā esošajām Krimināllikuma normām un krimināltiesību teorijas pamatnostādnēm. Komentāri ievietoti pie attiecīgo grāmatas paragrāfu apskatiem.

P.Minca grāmatas atkārtotajā izdevumā saglabāts autora izteiksmes stils un 20.gs. trīsdesmitajiem gadiem raksturīgās latviešu valodas rakstības īpatnības. Tomēr atsevišķos gadījumos, lai novērstu pārpratumus un nemaldinātu lasītāju, tekstā izdarīti labojumi atbilstoši mūsdienu latviešu valodas prasībām. Tā, piemēram, vārdi "jemt", "kōdeks", "no tam", "sfaira", "tēorija", "še", "vieglāki", "netikvien", "nevisai", "arvienu" u.tml. atveidoti atbilstoši mūsdienu literārās valodas noteikumiem. Tāpat vārdos nav saglabāta "ch" rakstība.