Piespiedu darbs krimināltiesībās. Likums un realitāte

Agra Reigase

418 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2010
ISBN Nr. ISBN 978-9984-790-70-1
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!

Tiesu namu aģentūra izdevusi grāmatu par aktuālu un jaunākajās zinātnes atziņās balstītu tēmu – Piespiedu darbs krimināltiesībās. Tās autore Agra Reigase vispusīgi aplūko starptautiskajos dokumentos rekomendēto un Latvijas Krimināllikumā iekļauto sodu – piespiedu darbu.Galvenā uzmanība pievērsta piespiedu darba trim aspektiem: piespiedu darba būtībai, piemērošanai, izpildei un ar tiem saistītajiem jautājumiem.

Līdzās piespiedu darba izpratnes teorētiskajām atziņām analizēta piespiedu darba 10 gadu piemērošanas prakse Latvijā, aplūkojot arī Valsts probācijas dienesta piecu gadu darbību šāda soda veida izpildes organizēšanā. Izdevumā dots ieskats arī piespiedu darba ieviešanas vēsturē Latvijā, kā arī norādīts uz šā soda veida reglamentāciju ārvalstīs. Bez tam grāmatas beigās ievietotajā pielikumā lasītājs varēs atrast vēl arī citu noderīgu informāciju – piespiedu darba piemērošanu un izpildi regulējošos tiesību aktus un to izvilkumus, ieskaitot starptautiskās konvencijas un Eiropas Padomes rekomendācijas šajā jomā.

Grāmata izmantojama ne tikai kā labs palīglīdzeklis zināšanu apguvē jurisprudences studentiem, bet arī tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem tādu krimināllietu iztiesāšanā, kurās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu notiesātajam personām kā kriminālsodu iespējams piemērot piespiedu darbu. Grāmata būs vērtīgs informācijas avots arī citiem praktizējošiem juristiem un ikvienam, kam interesē kriminālsodu politika Latvijā.