Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: Vēsture. Prakse. Komentāri.

378 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2010
ISBN Nr. 978-9984-790-84-8
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

VAS „Tiesu namu aģentūra” un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs piedāvā grāmatu „Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: Vēsture. Prakse. Komentāri”.

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas tika uzsāktas reformas ne tikai valsts pārvaldē un tiesību sistēmā, bet arī Latvijas tautsaimniecībā. Līdz ar pakāpenisku pāreju no plānveida saimniekošanas sistēmas uz tirgus ekonomikas principiem sākās aktīva privāto uzņēmumu dibināšana. Lai nodrošinātu sekmīgu uzņēmējdarbības attīstību un tās efektīvu valsts uzraudzību, bija nepieciešama institūcija uzņēmumu reģistrācijai. Tāpēc šim nolūkam tika nolemts izveidot atsevišķu iestādi Tieslietu ministrijas sastāvā – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. Uzņēmumu reģistrs uzsāka savu darbību 1990.gada 1.decembrī.

Grāmata veltīta Uzņēmumu reģistra 20 gadu jubilejai. Tā dod ieskatu šīs iestādes izveidošanās vēsturē, darbības pamatprincipos, tās lomu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā, praksi tiesību normu piemērošanā, pieņemtajiem lēmumiem un to apstrīdēšanas kārtību, kā arī nākotnes iecerēm.

Grāmatu veido četras daļas. Tās pirmajā daļā, kas veltīta iestādes vēsturei, darbības pamatprincipu aprakstam un nākotnes iecerēm, apkopoti vairāki vēsturiskie dokumenti, saglabājot to oriģinālu izskatu, tostarp Latvijas Augstākās padomes un Ministru padomes lēmumi par Uzņēmumu reģistra izveidošanu, lēmums par pirmā uzņēmuma izveidošanu un tā publikāciju laikrakstā „Diena”. Šajā grāmatas daļā iekļauti arī statistikas dati un ar Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes darbību saistītie dokumenti. Savukārt ar Uzņēmuma reģistra nākotnes iecerēm un attīstības tendencēm iepazīstina galvenais valsts notārs Dr.iur Ringolds Balodis, kurš savā rakstā cita starpā norāda: „No sākotnēji arhaiskās (1990) reģistrācijas lietu vešanas kladēs un pašlaik vairāk nekā desmit reģistru apkalpotāju – Uzņēmumu reģistrs varētu darboties kā apvienots reģistru konglomerāts.”

Grāmatas otrajā daļā Uzņēmumu reģistra speciālisti sagatavojuši vispusīgu un plašu aprakstu par iestādes praksi tiesību normu piemērošanā. Nodaļu papildina Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un tiesu nolēmumu pilni teksti. Šajos nolēmumos ietvertas galvenā valsts notāra atziņas un judikatūra būs noderīgas, risinot praktiskus jautājumus, ar kuriem jāsaskaras uzņēmumu darbības laikā, kā arī dibinot jaunus uzņēmumus.

Viedokļi par Uzņēmumu reģistra lomu, lēmumiem un to apstrīdēšanu apkopoti grāmatas trešajā daļā, kurā publicēti komerctiesību un publisko tiesību speciālistu – Aivara Lošmaņa un Edvīna Danovska raksti.

Praktisks pielietojums ir arī grāmatas ceturtajai daļai, kurā uzskaitīti svarīgākie Uzņēmumu reģistrā piemērojamie normatīvie tiesību akti. Normatīvie tiesību akti apkopoti sarakstu veidā, kas izveidoti atbilstoši dažādajiem reģistriem un reģistrācijas procesiem, kurus veic Uzņēmumu reģistrs.

Grāmata būs ne tikai interesants uzziņas avots par Uzņēmumu reģistra vēsturi un darbību, bet arī noderīgs tiesību palīgavots gan praktizējošiem juristiem, komerctiesību speciālistiem, topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, gan arī visiem interesentiem komerctiesību jomas jautājumos.