Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 8. sējums: 1929

478 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 31.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdots faksimilizdevuma Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 8. sējums Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1929. Izdevumā ir iekļautas 12 šajā gadā izdotas juridiskā žurnāla burtnīcas.

Tieslietu Ministrijas Vēstneša 8. sējumā rakstīts par valsts prezidenta un pilsoņu kopuma iespējām iespaidot Saeimas pieņemtu, bet vēl nepublicētu likumu. Lasītājiem ir dota iespēja iepazīties ar starptautiskās juridiskās palīdzības attīstību pagājušā gadsimta divdesmitajos gados, tuvāk iepazīties ar apsvērumiem, kā un ar kādiem nodokļiem būtu apliekami iedzīvotāji, lai tiktu ievērotas gan indivīda, gan valsts intereses. Tieslietu Ministrijas Vēstneša 8. sējumā sīkāk ir aplūkots jautājums par deputātu imunitāti Latvijā, Satversmes grozīšanas kārtību. Uzmanība ir pievērsta arī tiesu prakses jautājumiem.

Kopumā Tieslietu Ministrijas Vēstneša faksimilizdevumu paredzēts izdot 26 sējumos. To var iegādāties tikai komplektā TNA juridiskās literatūras tirdzniecības vietās.