Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā

Kalvis Torgāns, Jānis Kārkliņš, Agris Bitāns

416 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2017
ISBN Nr. 978-9934-508-52-3
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūra izdevusi jaunu grāmatu tiesību zinātnē: “Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā”.

Šis izdevums, balstoties uz 2013.gadā iznākušajā  līdzīga nosaukuma prof. K.Torgāna grāmatā “Līgumu un deliktu tiesību problēmas” aplūkotajiem jautājumiem, padziļināti pēta šobrīd nozīmīgas līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā.

Kā savā atsauksmē par šo grāmatu norādījis dr. iur. Rihards Gulbis, “Grāmatā, salīdzinot ar 2013.gadā izdoto grāmatu “Līgumu un deliktu tiesību problēmas”, plašāks ir kļuvis ne vien tās autoru loks, bet tā ir ievērojami bagātināta arī saturiski, iekļaujot deliktu tiesību problēmjautājumu izvērstu analīzi un attīstot Latvijas civiltiesību izpratni Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Papildināts un aktualizēts arī pārējais grāmatas saturs, tostarp ņemot vērā jaunākos Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un Eiropas Savienības Tiesas spriedumus. Jaunajā izdevumā ir sniegtas atbildes ne vien uz aktuālajiem teorētiskajiem un praktiskajiem līgumu un deliktu tiesību jautājumiem, bet grāmatas lasītāji tiek iedrošināti arī patstāvīgi rast atbildes uz dažādiem jautājumiem ar grāmatā sniegto atziņu, normatīvā regulējuma un tiesu spriedumu izvilkumu palīdzību.

Grāmatā aplūkota un analizēta līgumu un deliktu tiesību unifikācija, līgumu brīvības principi, tiesīgi noslēgtu līgumu pildīšanas pienākumi, vainas nozīme  civiltiesiskajā atbildībā, līgumsodu piemērošanas prakse, cēloniskais sakars, zaudējumu atlīdzināšanas problēmas, preču un pakalpojumu drošība, deliktu tiesisko attiecību vispārējie un personisko aizskārumu jautājumi.

Astoņas no desmit nodaļām sagatavojis prof. K.Torgāns, divas – autori Jānis Kārkliņš un Agris Bitāns.

Grāmata par līgumu un deliktu problēmām var ieinteresēt tiesību zinātņu studentus, juridiskās nozares praktiķus un tiesību zinātniekus.