Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi. 2018

1040 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 59.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2019
ISBN Nr. 978-9934-508-70-7
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

VAS „Tiesu namu aģentūra” piedāvā Latvijas Republikas Senāta (Augstākās tiesas)  2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā nolēmumu gadagrāmata, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu.

2018. gadā likumdevējs atjaunoja Augstākās tiesas kā kasācijas instances vēsturisko nosaukumu – Senāts.

Krājumā veidošanā piedalījušies senatori un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas speciālisti.

2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2107 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 69 nolēmumi, kuriem ir būtiska loma judikatūras attīstībā.

Katra Senāta departamenta nolēmumi apkopoti atsevišķā krājuma daļā (ar atšķirīgu lappušu numerāciju). Katras daļas sākumā ietverts izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Trīs no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr. SKA-1372/2018, Nr. SKA-888/2018 un Nr. SKC-404/2018). Spriedumam civillietā Nr. SKC-404/2018 pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas.

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti. Katram nolēmumam pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Tāpēc tie var atšķirties no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē (http://at.gov.lv/lv/judikatura/) pieejamiem nolēmumiem.

2018.gadā mainīta arī nolēmumu noformēšanas forma. Krājumā iekļautajiem nolēmumiem saglabāts konkrētajā nolēmumā izmantotais nolēmuma noformējums.