Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008

869 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2009
ISBN Nr. 978-9984-790-67-1
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentu klajā nāk kārtējais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājums.

Šajā krājumā izlases kārtībā publicēti 112 Augstākās tiesas Senāta 2008.gadā pieņemtie nolēmumi civillietās. Publicēšanai atlasīti nolēmumi, kuros risināti principiāli tiesību jautājumi un kuri ir aktuāli pašreizējā laikposmā. Līdzās kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemtajiem nolēmumiem, krājumā ievietoti arī nolēmumi lietās, kurās Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai Latvijas Republikas ģenerālprokurors iesnieguši protestus Civilprocesa likuma 483. un 484.panta kārtībā.

Tradicionāli kā iepriekšējo gadu krājumos, arī šajā krājumā ievietotie nolēmumi apkopoti pa lietu kategorijām, kurās strīdi starp procesa dalībniekiem rodas visbiežāk, kā arī ņemot vērā attiecīgās lietu kategorijas nozīmību un aktualitāti. Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai tulkojumu (interpretāciju). Lai krājums būtu ērti lietojams un interesenti varētu tajā vieglāk orientēties, krājumā ir ietverti arī vairāki rādītāji.

Krājumā ievietotajos nolēmumos sniegtā tiesību normu interpretācija var tikt izmantota kā judikatūra, kas derīga vienotas tiesu prakses veidošanā. Vienlaikus šie nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesību zinātņu studentiem, kā arī jebkurai citai personai viņu interesējošos jautājumos.

Krājumu sagatavošanā piedalījušies Dr.iur, bijušais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Rolands Krauze, Senāta Civillietu departamenta senatora palīdze Zinaīda Indrūna, kā arī Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste-lingviste Mārīte Šmite un juriste Signe Terihova.

Krājums izdots nelielā tirāžā.