Grāmatu iespiešana pēc klienta pieprasījuma

Grāmatu iespiešana pēc klienta pieprasījuma (print-on-demand) – tas ir izdevniecības pakalpojums, kas nodrošina iespēju iespiest konkrētu grāmatu no TNA piedāvātā grāmatu saraksta (sarakstu sk. tālāk) pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no klienta. 

Šis pakalpojums dod iespēju:
1.    Iegādāties izpārdotās un apgrozījumā vairāk neesošas TNA izdotās grāmatas.
2.    Iegādāties grāmatas, pēc kurām ir ierobežots pieprasījuma un kuras nav paredzēts izdot tradicionālajā iespiešanas veidā.
3.    Izvēlēties pasūtamajai grāmatai vēlamo vāku. Ja grāmata iepriekš bijusi iespiesta tikai cietajos vākos, klients var pasūtīt šo grāmatu gan mīkstajos, gan cietajos vākos.

Pašlaik pēc klienta pieprasījuma piedāvājam iespiest šādas grāmatas:
1) Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 12.sējums, 1933
2) Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 13.sējums, 1934
3) Kārlis Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē
4) Kārlis Dišlers. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas
5) Erlens Kalniņš. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
6) Pauls Mincs. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U.Krastiņa komentāriem (1.grāmata), ISBN 9984-671-91-7
7) Pauls Mincs. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem (2.grāmata), ISBN 9984-671-90-9

Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījums „Grāmatu iespiešana pēc klienta pieprasījuma” tiek noformēts tādā pašā kārtībā, kā citi TNA e-grāmatnīcā veiktie pasūtījumi.  
Papildus jānorāda:
• ja tiek piedāvāta iespēja izvēlēties grāmatas vāku, klientam tas jāatzīmē, noklikšķinot uz attiecīgās norādes „mīkstais vāks” vai „cietais vāks”, vai uz abām norādēm, ja klients vienlaikus vēlas pasūtīt konkrētu grāmatu gan cietajos, gan mīkstajos vākos.
Šī pasūtījuma apstrāde un klienta izvēlēto grāmatu iespiešanas process tiks uzsākts tikai pēc pasūtījuma apmaksas – naudas saņemšanas TNA bankas kontā.
Pasūtījuma izpildes laiks no klienta maksājuma apstiprinājuma saņemšanas dienas (piegādes laiks netiek ierēķināts): 
     1) grāmatām mīkstajā iesējumā – 7 (septiņas) kalendāra dienas; 
     2) grāmatām cietajā iesējumā – 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas.


Tāpat kā veicot jebkuru citu pasūtījumu TNA e-grāmatnīcā, klientam ir iespēja izvēlēties pasūtījuma piegādes veidu:
1)    pa pastu (Eksprespasts);
2)    tieša piegāde Rīgā;
3)    TNA grāmatu kioskā vai birojā.
Pasūtījuma piegāde notiks saskaņā ar TNA e-grāmatnīcas noteikumiem.