Eiropas tiesību priekšvēsture

Sanita Osipova

448 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 22.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra pirmo reizi latviešu valodā  izdevusi jaunu, interesantu grāmatu tiesību vēsturē “Eiropas tiesību priekšvēsture”, kurā tās autore  prof. Sanita Osipova aplūkojusi un analizējusi seno tautu – Senās Ēģiptes, Divupes, Izraēlas un Grieķijas – tiesību vēsturi. Grāmatas zinātniskais redaktors prof. Dr. hist. Harijs Tumans.

Pamatojot tēmas izvēli, autore apgalvo, ka visu Eiropas valstu kultūras vieno romiešu tiesības, grieķu filozofija un ebreju morāle, kas veidojusi arī eiropeisko  identitāti.

No grāmatas satura secināms, ka tiesību vēsture nav vis aizsākusies Senajā Romā, kā ierasts domāt, bet gan krietni agrāk. Tieši ar šā – romiešu tiesību priekšvēstures – laika tiesībām iespējams iepazīties tuvāk  jaunajā grāmatā.

Grāmatā bagātīgi izmantoti tā laika tiesību vēstures fakti, likumi, aplūkota to piemērošana, kas mūsdienu lasītājam var likties visai interesanta.

 Šis izdevums uzskatāms par nozīmīgu soli gan tiesību vēstures, gan visas civilizācijas vēstures izzināšanā. Tas savukārt var palīdzēt labāk  izprast mūsdienu tiesību sistēmu, arī vēsturi, kultūru, kā arī citus sabiedrībā notiekošos procesus.

Līdz ar to grāmata būs noderīga ne tikai juristiem un vēsturniekiem, bet  arī ikvienam, kuram ir interese tuvāk izzināt seno civilizāciju vēsturi.