Administratīvā procesa likums. 7.izdevums

240 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 7.80

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētā Administratīvā procesa likuma redakcija spēkā no 2021.gada 1.decembra.

Izdevuma pielikumā ietverts: Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums; Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumu par Administratīvā procesa likuma normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei saraksts; Normatīvo aktu saraksts, uz kuriem dotas atsauces Administratīvā procesa likumā; Ministru kabineta noteikumu saraksts, kas izdoti saskaņā ar Administratīvā procesa likuma normām, un arī attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

Tāpat Administratīvā procesa likuma (APL) normu ērtākai izmantošanai publicēts arī Administratīvā procesa likuma pantu rādītājs.

Publicēto normatīvo aktu tekstu redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022. gada 25. janvārim.

Iepriekšējais (6.) izdevums iznāca 2017. gadā (ar grozījumiem līdz 20.02.2017.). Kopš tā laikā APL grozīts tikai vienu reizi – ar 2021. gada 11. novembra likumu (Latvijas Vēstnesis, 24.11.2021., Nr.227). Taču minētie grozījumi ir apjomīgi (ietverti 105 pantos). To galvenais mērķis bija nodrošināt APL regulējuma atbilstību elektronizētā procesa tiesā (e-lietas) prasībām, vienlaikus paredzot arī citus grozījumus administratīvā procesa efektivitātes uzlabošanai gan tiesā, gan iestādē.