Satversmes tiesas procesa tiesības

Jānis Neimanis

336 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 21.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Jaunā Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata ir  Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa darbs “Satversmes tiesas procesa tiesības”.

Ņemot vērā, ka grāmatas autors pats ir Satversmes tiesas tiesnesis un līdz ar to ļoti labi pārzina Satversmes tiesas procesa gan teorētisko, gan praktisko pusi, aplūkotās tēmas izklāsts ir ļoti detalizēts un kvalitatīvi pasniegts lasītājam.

Ikvienam lasītājam būs iespēja izsekot visai Satversmes tiesas procesa norisei. Tā kā Satversmes tiesa nodrošina konstitucionālo principu aizsardzību un pilda konstitucionālās tiesas funkcijas Latvijas valstī, tad svarīgi šos jautājumus apgūt, jo nepieciešamība vērsties Satversmes tiesā var rasties jebkuram. Šajā ziņā grāmata būs labs palīgs.

Tāpat autors ar šo grāmatu vēlējis stabilizēt tiesību normu piemērošanu Satversmes tiesas procesā un izglītot sabiedrību, īpaši juristus un tiesību zinātņu studentus, par tiesvedību Satversmes tiesā. Tā palīdzēs arī pilnveidot un tālāk attīstīt Satversmes tiesas procesa tiesības.

Aplūkojamo jautājumu ilustrācijai grāmatā plaši izmantoti Satversmes tiesas nolēmumi izskatītajās lietās.

Izdevuma beigās ievietots visaptverošs izmantoto avotu saraksts un grāmatā minēto jēdzienu alfabētiskais rādītājs.

Līdz ar to jācer, ka jaunā J. Neimaņa grāmata būs noderīga katram interesentam gan studiju procesā, gan praktiskajā darbā.