Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi. Problēmas. Risinājumi. 2015-2017

Uldis Krastiņš

223 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 18.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2018
ISBN Nr. 978-9934-508-58-5
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūra izdevusi jaunu tiesībzinātnieka un ilggadēja Latvijas Universitātes profesora Ulda Krastiņa grāmatu “Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas, risinājumi 2015–2017”.

Tā ir trešā grāmata, kurā apkopoti U.Krastiņa raksti par aktuāliem Krimināllikuma normu piemērošanas jautājumiem. Pirmā grāmata iznākusi 2009.gadā; otrā – 2015.gadā.

Šajā, trešajā izdevumā, ievietoti autora raksti, kas tapuši laikā no 2015. līdz 2017.gadam, tas ir, jau pēc otrās grāmatas iznākšanas 2015.gadā. Te ir gan raksti, kas jau bijuši publicēti citos izdevumos, gan arī līdz šim nekur nepublicētie raksti. To vidū ir lasāmas profesora U.Krastiņa vēstules dažādām valsts institūcijām, kurās profesors, bieži vien oponējot citiem autoriem, pamato savas atziņas, akcentējot pareizas Krimināllikuma normu piemērošanas nozīmīgumu. Grāmatā atrodams arī rādītājs ar to rakstu nosaukumiem, kuri bijuši ievietoti pirmajos divos izdevumos.

Tā kā profesors U.Krastiņš, daloties ar uzkrātajām zināšanām un pieredzi, vedina uz diskusiju un krimināltiesisku problēmu risinājumu, tad šis izdevums galvenokārt var uzrunāt jurisprudences studentus un jau praktizējošus juristus, kuriem nākas saskarties ar Krimināllikuma normu piemērošanas jautājumiem savā darbā.