Administratīvās tiesības

Jānis Načisčionis

518 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 21.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2018
ISBN Nr. 978-9934-543-16-6
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Monogrāfijas “Administratīvās tiesības” ceturtais, papildinātais un pārstrādātais izdevums turpina svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, tiesību kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību. Grāmata ir papildināta ar atsevišķām nodaļām, kas sniedz ieskatu publiskās pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidē, publiskās pārvaldes iestāžu kompetences tiesiskā regulējuma attīstībā, kā arī publiskās pārvaldes iekšējas kontroles, tiesu kontroles, valsts kontroles un konstitucionālās kontroles (uzraudzības) un administratīvās atbildības jautājumos. Ir precizēta autora nostāja par publiskajiem līgumiem un papildināta nodaļa par tiesībsargu (ombudsmenu) Latvijas Republikā. Grāmata sagatavota kā zinātnisks pētījums par administratīvo tiesību būtību, tiesību avotiem, subjektiem, to kompetenci un kontroli publiskā pārvaldē.

Tā adresēta visiem interesentiem, bet galvenokārt publiskās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, praktizējošiem juristiem, zinātniekiem, kā arī studējošajiem, lai palīdzētu apgūt vispārējās administratīvās tiesības un sagatavotos speciālo administratīvo tiesību apguvei.

Grāmata var būt saistoša ikvienam lasītājam, kuru interesē publiskās pārvaldes jautājumi un administratīvo tiesību ietekme to risināšanā.