Kāzusi un mācību materiāli ES tiesībās

Thomas Schmitz

268 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 10.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra piedāvā profesora Thomas Schmitz sagatavoto mācību palīglīdzekli Eiropas Savienības tiesībās „Kāzusi un mācību materiāli Eiropas Savienības tiesībās. Kāzusi un to risinājumi, tiesu prakses pārskats, vispārīgi mācību materiāli par Eiropas Savienības tiesībām un mācību materiāli par Eiropas iekšējā tirgus tiesībām”.

Laikā no 2006.–2010.gadam Thomas Schmitz strādāja par Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) viesprofesoru Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā, vadot studiju kursus Eiropas Savienības tiesībās. Šajā grāmatā apkopoti profesora T.Schmitz vadīto studiju kursu un organizēto zinātnisko konferenču materiāli.

Tulkojumu no vācu un angļu valodas veikuši Kaspars Gailītis, Jūlija Kolomijceva, Kristīna Krasta, Ieva Vanaga un Līga Ziediņa. K.Gailītis un L.Ziediņa ir arī šī tulkojuma zinātniskie redaktori.

Grāmatu veido četras daļas, atbilstoši profesora T.Schmitz pasniegtajiem studiju kursiem. Grāmatas pielikumā ietverts izsmeļošs Literatūras saraksts Eiropas Savienības tiesībās, kurā ir norādes gan uz vispārīgo juridisko literatūru angļu, vācu un latviešu valodā, gan arī uz Eiropas Savienības tiesas apkopojumiem, periodiku un interneta resursiem. Grāmata nav uzskatāma par mācību grāmatu, bet tā ir materiālu un praktisku kāzusu apkopojums, kas paredzēts lasītājiem ar priekšzināšanām Eiropas tiesību pamatos. Tās nolūks ir palīdzēt mācīties, atkārtot un uzlabot savas zināšanas par Eiropas tiesībām, kā arī palīdzēt vieglāk orientēties praktiskā darbā ar Eiropas tiesībām.

Grāmatas sagatavošanas laikā publicēšanai atlasītie materiāli ir aktualizēti un papildināti, ņemot vērā ar Lisabonas Līgumu veiktās reformas.