Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
ISBN Nr. 978-9934-621-09-3

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Šajā 2001. gadā sagatavotajā metodiskajā palīglīdzeklī sniegti padomi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentiem ievirzei zinātniskajā darbā dažādos studiju posmos: par pareizu temata izvēli, materiālu atlasi, darba izstrādāšanu, aizstāvēšanu, kā arī izvairīšanos no plaģiāta. Palīglīdzeklis var būt noderīgs arī jaunāko kursu studentiem.

Vienlaikus jāņem vērā, ka darbam izmantoto normatīvo tiesību aktu redakcijas var būt mainījušās. Tāpat Juridiskā fakultāte ir apstiprinājusi jaunus Metodiskos norādījumus pētniecības darbu izstrādāšanai, kas pieejami fakultātes mājaslapā.