Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. Otrais papildinātais izdevums

Egils Levits, Ineta Ziemele, Ieva Leimane-Veldmeijere, Sandra Garsvāne, Mārtiņš Mits, Anhelita Kamenska, Nils Muižnieks, Alla Spale, Ineta Tāre

544 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 48.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-508-89-9
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

GRĀMATAS AUTORU UZRUNAS LASĪTĀJIEM: https://youtu.be/YsbIVq8bSU0

Grāmatas pirmais izdevums iznāca 2000. gadā. Un šajā laikposmā pasaulē notikušās pārmaiņas ir būtiski skārušas tiesību telpu gan starptautiskajā, gan nacionālajā līmenī. Tostarp ir būtiski mainījies arī cilvēktiesību regulējums un izpratne par tām kā priekšnoteikumu jebkuras valsts ilgtspējīgai attīstībai. Arī Latvijā, ko īpaši ietekmēja Latvijas pievienošanās Eiropas Savienības, NATO un OSCE dalībvalstu saimei. Visas šīs pārmaiņas ņemtas vērā, sagatavojot šo jauno mācību palīglīdzekli cilvēktiesībās profesore Inetas Ziemeles virsvadībā.

Grāmatas galvenais mērķis ir sniegt iespējami vispusīgu un objektīvu skaidrojumu par cilvēktiesībām – to jēdzienu, būtību, atsevišķu cilvēktiesību saturu un robežām, kā arī aizsardzības mehānismiem gan starptautisko, gan nacionālo tiesību ietvarā.

Grāmatas autori ir: Anhelita Kamenska, Mārtiņš Mits, Alla Spale, Ineta Tāre un Ineta Ziemele. Tāpat grāmatā ietvertas Egila Levita, Nila Muižnieka, Ievas Leimanes-Veldmeijeres un Sandras Garsvānes tās pirmājam izdevumam sagatavotās sadaļas ar tiesiskajai situācijai atbilstošiem redakcionāliem uzlabojumiem.

Grāmatu veido trīs daļas un astoņas sadaļas. Pirmajā daļā sniegts ieskats cilvēktiesību idejas attīstībā, sākot no antīkiem laikiem līdz pat mūsdienām, indivīda statusu starptautiskajās tiesībās, kā arī cilvēktiesību funkcijām demokrātiskā valstī.

Otrajā daļā cilvēktiesības aplūkotas kā starptautisko tiesību nozare. Tajā norādīti un analizēti galvenie starptautisko cilvēktiesību avoti – gan universiālie, gan reģionālie, dots ieskats cilvēktiesību pamata katalogā, analizēts šo tiesību saturs un robežas, aprakstīti arī dažādie starptautiskie un reģionālie cilvēktiesību izmantošanas un aizsardzības mehānismi. Atsevišķa nodaļa atvēlēta cilvēktiesību īstenošanas un aizsardzības jautājumiem Eiropas Savienībā.

Trešā daļa ir veltīta cilvēktiesību jautājumam Latvijā, aptverot vēsturiskus, sociālus, politiskus un juridiskus aspektus un  parādot ar to saistītus problēmjautājumus.

Praktisks palīglīdzeklis gan studējošajiem, gan cilvēktiesību normu piemērotājiem  būs arī apjomīgais grāmatā ietverto atziņu sagatvošanai Izmantoto avotu saraksts. Grāmata paredzēta visiem, kuri vēlas padziļināt savu izpratni ne tikai cilvēktiesībās, bet arī starptautiskajās un konstitucionālajās tiesības.