Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri

Barba Girgensone, Ivans Jānis Mihailovs, Sandra Kaija, Ieva Baumane, Rolands Bortaščenoks, Marina Brice, Gitāna Dāvidsone, Līga Kirstuka, Jeļena Koļesņikova, Veronika Leja, Kristīne Mārtinsone, Ilze Paleja, Gunita Smirnova, Vladislavs Vesperis, Kristīne Vilka, Lilita Voitkeviča

368 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 19.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2018
ISBN Nr. 978-9934-508-60-8
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Nākusi klajā Tiesu namu aģentūra izdotā  grāmata par psihologu profesionālo darbību un tās regulējumu Latvijā – “Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri”.

Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs: vairāki pazīstami savas nozares speciālisti Rīgas Stradiņa universitātes profesores Dr. psych. Kristīnes Mārtinsones vadībā.

Grāmatas tapšanas pamatā ir jaunais Psihologu likums, kas stājies spēkā 2018.gada 1.janvārī. Šis likums faktiski ir pirmais likums, kas tieši reglamentē psihologu profesionālo darbību un līdz ar to  iezīmē nozīmīgu pagrieziena punktu visā psihologu profesionālajā darbībā Latvijā.

Grāmatai ir trīs daļas. Pirmā  daļa iepazīstina lasītāju ar vispārīga rakstura jautājumiem psiholoģijas jomā: psihologa profesiju, izglītību, psihologa profesionālās darbības tiesiskajiem aspektiem, psihologu profesionālajām organizācijām Latvijā, kā arī Psihologu likuma tapšanas vēsturi.

Otrā daļa ir galvenā grāmatas daļa, jo tā plaši izskaidro un komentē Psihologu likuma konkrēto pantu piemērošanu praksē, skaidrojot arī nozīmīgākos terminus. Te būs atrodamas atbildes arī uz daudziem līdz šim neatbildētiem jautājumiem.

Savukārt trešajā daļā skarti svarīgi konkrēti psihologu profesionālās darbības aspekti: psihologa statuss kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī aplūkots jautājums par fizisko personu datu aizsardzību psihologa profesionālajā darbībā.

Lai lasītājam būtu ērtāk orientēties grāmatas teksta izklāstā, beigās ievietoti arī Ministru kabineta 2018.gada 29.maijā pieņemtie Psihologu noteikumi un Psihologu sertifikācijas padomes nolikums.

Grāmata būs noderīga plašam lasītāju lokam –  vispirms jau psihologiem, kuri grāmatu varēs izmantot savā ikdienas profesionālajā darbībā. Tāpat to varēs izmantot juristi, ārstniecības personas, izglītības un iekšlietu sistēmas darbinieki, bērnu tiesību aizsardzības speciālisti, studenti, kā arī ikviens, kas sadarbojas ar psihologiem vai saņem psihologu pakalpojumus.