Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

Evija Novicāne

400 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 25.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-508-87-5
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Evijas Novicānes grāmata „Valdes locekļa atbildība kapitālsabiedrībās” ir fundamentāls pētījums Latvijas tiesību zinātnē, jo tajā pirmo reizi Latvijā apkopotas būtiskākās tiesību teorijas un tiesu prakses atziņas par valdes locekļa atbildības jautājumiem kapitālsabiedrībās.

Autore pētījusi tādus svarīgus ar valdes locekļa atbildību saistītus jautājumus kā krietna un rūpīga saimnieka jēdzienu, aplūkojusi ar valdes locekļa atbildību saistītas ģenerālklauzulas „rūpības pienākums”, „legalitātes pienākums”, „lojalitātes pienākums”, „risku vadība”, aplūkojusi nozīmīgo business judgement rule doktrīnu.

Padziļināts ieskats dots sarežģītajā jautājumā par civiltiesiskās atbildības piemērošanas priekšnoteikumiem valdes loceklim. Aplūkoti jautājumi par zaudējumiem: zaudējumu nošķiršana no neatlīdzināmiem zaudējumiem. Pētīta arī solidārās atbildības piemērošana vairāku valdes locekļu atbildības gadījumā, kā arī apgrieztās pierādīšanas jautājuma aspekts, valdes locekļa atbildība kapitālsabiedrības maksātnespējas gadījumā.

Liela uzmanība grāmatā veltīta  jautājumam par valdes locekļa atbildības piemērošanas procesuālo pusi.

Grāmatu papildina plašs izmantoto avotu saraksts. Īpaši bagātīgs ir Latvijas tiesu prakses materiāls.

E. Novicānes jaunā grāmata būs noderīga gan likumu piemērotājiem, gan tiesību teorētiķiem un studentiem mācību procesā. Sevišķi daudz atziņu savam darbam tajā varēs gūt valdes locekļi kapitālsabiedrībās.