Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju

Egons Rusanovs, Pauls Mincs

448 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 35.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Rusanovs & Partneri ZAB, SIA
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-9006-0-0
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatas priekšvārda autors Dr. hist. profesors Harijs Tumans norādījis, «mūsu kultūras krātuvei no aizmirstības tiek atgriezts viens vārds un viens darbs.»

Profesors Pauls Mincs (1868–1941) bija viens no starpkaru perioda (1918–1940) Latvijas juristiem – izcils krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību teorētiķis un pasniedzējs, zvērināts advokāts un visnotaļ vispusīgi aktīvs sabiedrības loceklis. Par nopelniem zinātniskajā un profesionālajā darbā profesors bija saņēmis arī dažādus apbalvojumus, tostarp, II Zvaigzņu ordeni un III Zvaigžņu ordeni. Viņš aktīvi iesaistījās sabiedriskajos un politiskajos procesos, veica nozīmīgus zinātniskus pētījumus, mācīja jauno juristu paaudzes, bija atzīts un atpazīstams tiesību eksperts ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā. Tādējādi P. Mincs ar savu zinātnisko darbību sniedza neizmērojamu ieguldījumu tiesiskās domas izveidē Latvijas Republikā starpkaru periodā, un viņa zinātniskā ietekme turpinās arī mūsdienās.

Diemžēl 1941. gadā P. Mincs pats kļuva par viņa kaismīgi nosodītās «ekstraordinārās krimināljustīcijas» upuri. Būdams bez jebkāda tiesiska pamata kā «sociāli bīstams elements» arestēts un izsūtīts uz Kraslagu, profesors vecuma un slimību dēļ mira vēl pirms tiesas procesa, kurā tik un tā viņam nebija nekādu izredžu tikt attaisnotam. Tomēr tajā laikā Latvijā P. Minca liktenis jebkurā scenārijā būtu skarbs un drūms. Ja pret profesoru safabricētā lieta 1942. gadā būtu nonākusi padomju «tiesā», viņam visticamāk tiktu piespriests augstākais soda mērs. Bet, ja P. Mincu nebūtu skārušas padomju varas represijas, viņš kā ebrejs tik un tā būtu nolemts nāvei vācu okupācijas gados.

Lasītājam piedāvātā grāmata ir trīs atsevišķu publikāciju kopums. Ievadā autors zvērināts advokātes Dr. iur. cand. Egons Rusanovs rosina diskusiju par mūsdienu Latvijas kriminālprocesuālajām novitātēm aktuālo notikumu un Paula Minca uzskatu kontekstā. Turpinājumā lasītājiem tiek piedāvāta versija par Paula Minca biogrāfijas nozīmīgākajiem faktiem. Visbeidzot − vairāk nekā pirms simts gadiem Rīgā iespiestās Paula Minca grāmatas «Extraordinäre Strafjustiz: rechtsgeschichtlichen Studien» (Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas) sešu nodaļu tulkojums no vācu valodas ar lasītājam nepieciešamiem paskaidrojumiem, kas dizainiski uztverama kā atsevišķa grāmata. Tiks izdots tulkojums arī grāmatas pārējām sešām nodaļām.

Grāmatas priekšvārda autore Dr. iur. profesore Sanita Osipova uzsvērusi, ka grāmata aicina mācīties no pagātnes kļūdām un nepakļaut personas prettiesiskiem procesiem. «Visupirms, tā lasītājam atklāj sava veida Zeitgeist jeb laika garu, jo vēsta par darbīgu, piesātinātu un traģisku izcila jurista mūžu. Turklāt vismaz man bija pārsteigums Paula Minca pirms vairāk nekā simts gadiem vācu valodā sarakstītais darbs «Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas», kurš savu aktualitāti nav zaudējis arī šodien.»

E. Rusanova grāmatu «Versija par prof. Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju» izdevis Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri», kas turpinās publicēt darbus par citiem nozīmīgiem domātājiem, kas noderīgi juridiskās, vēsturiskās, politiskās domas attīstībai Latvijā.