Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana

Autoru kolektīvs

592 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 57.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Piektā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kas veltīta mūsu valsts pamatlikuma V nodaļai “Likumdošana”. Tas ir līdz šim nebijis pētījums par Latvijas parlamentārismu.

Šajā komentāru sējumā ietvertie Satversmes skaidrojumi ir fundamentāls pētījums par visu satversmisko likumdošanas procesu. Komentāri ir zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu.

Likumdošanas satversmisko procedūru pētījums ilga vairāk nekā trīs gadus un ir rezumējies 592 lappušu biezā monogrāfijā, kurā lasītājs atradīs ne vien atsevišķu Satversmes normu komentārus, bet arī vairākus vērtīgus rakstus par likumdošanu.

Lai aptvertu būtiskus likumdošanas jautājumus, grāmatai tapis pielikums “Piezīmes par likumdošanas procesu”. Šo sadaļu sagatavojuši labākie jomas lietpratēji. Tajā ir ieteikumi, kas balstās uz novērojumiem, nevis tikai sausi konstatējumi, sniegtas vadlīnijas labu likumu izstrādei un rosināti priekšlikumi likumdošanas procesa uzlabošanai nākotnē.

Pielikumā iespējams ne vien uzzināt par aktualitātēm, kas saistītas ar likumu pieņemšanu, bet arī izlasīt līdz šim nepublicētu analīzi par jaunizveidoto Saeimas Analītisko dienestu, Saeimas kārtības rulli, oficiālo publikāciju vai lobēšanas regulējumu un nepieciešamajiem likumdošanas uzlabojumiem.

Pateicoties projektam “Vēstnesim - 100”, grāmatā ietverts pētījums par oficiālo publikāciju - likumdošanas procesa noslēguma posmu - Latvijas tiesiskajā sistēmā no tās pirmsākumiem 1918. gadā.

Pētījumā aplūkots oficiālā izdevuma institūts un tā funkcijas, izpētīta oficiālo izdevumu vēsture Latvijā un to attīstība, kā arī ieskicēti oficiālā izdevēja - mūsdienās tas ir “Latvijas Vēstnesis” - nākotnes izaicinājumi kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformai. Kopumā pētījums aptver 78 grāmatas lappuses.

Oficiālais izdevējs pilda nozīmīgu funkciju: informē valsts iedzīvotājus par normatīvajiem aktiem un dažādiem svarīgiem jautājumiem. Ar oficiālo izdevumu tiek saprasta demokrātiskas tiesiskas valsts “balss”. “Oficiālais izdevums ir salīdzinoši vienkāršs tiesību institūts, kuram tomēr ir fundamentāla nozīme ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšanā,” skaidrots pētījuma ievadā.

Grāmata būs noderīga lasāmviela gan praktiķiem, gan visiem tiem interesentiem, kuri vēlas padziļināti iepazīties ar mūsu valsts būtību un saprast valsts varas atzaru funkcionēšanu.