Diplomātiskās un konsulārās tiesības

Jānis Grasis

306 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 23.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs J.Grasis
Izdošanas gads 2022
ISBN Nr. 978-9934-608-40-7
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Šī ir pirmā monogrāfija latviešu valodā, kas jebkad pilnībā veltīta diplomātiskajām un konsulārajām attiecībām. Grāmata ir veltīta Latvijas Republikas Satversmes simtgadei.

Vairāk nekā 300 lappušu apjomīgā monogrāfija, autora ieskatā, ir adresēta plašam lasītāju lokam, kas interesējas par starptautiskās diplomātijas jautājumiem. Tās saturs strukturēts sešās pamatnodaļās.

Visapjomīgākā – pirmā nodaļa – veltīta diplomātiskajām tiesībām. Tajā sniegts ieskats diplomātisko tiesību vēsturē un mūsdienu avotos, kā arī aplūkoti vēl šādi jautājumi: diplomātiskās pārstāvniecības un to statuss, diplomātisko attiecību pārtraukšana, diplomātiskās pārstāvniecības personāls, privilēģijas un imunitātes, starptautiski aizsargātas personas, diplomātiskās pases turētāji, diplomātiskā imunitāte, diplomātiskā aizsardzības sniegšana u.c.

Monogrāfijas otrā nodaļa ir veltīta konsulārajām tiesībām šādā tvērumā: konsulārās privilēģijas un imunitātes, konsulāro amatpersonu imunitāte, kā arī goda konsulu īpašais statuss. Savukārt grāmatas nākamajās nodaļās autors pievēršas jautājumiem par Latvijas Republikas ārpolitikas praktisko īstenošanu, atsevišķi aplūkojot Saeimas, Ministru kabineta, Ārlietu ministrijas, Valsts prezidenta, kā arī pašvaldību vietu un lomu ārpolitikas īstenošanā.

Tam seko īss ieskats Latvijas diplomātiskā dienesta vēsturē un darbībā, proti, ārpolitiskā dienesta veidošana 1918. un vēlākajos gados, diplomātu darbība starpkaru periodā, Latvijas interešu pārstāvība okupācijas gados, kā arī diplomātisko pārstāvniecību atjaunošana pēc neatkarības atjaunošanas 1990./1991.gadā.

Savukārt monogrāfiju noslēdzošajās nodaļās autors pievērsies jautājumam par Apvienoto Nāciju Organizācijas un tās specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm un apskatam par Eiropas Ārējās darbības dienestu, tā darbību un sadarbību ar nacionālo dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem.