Starptautiskās un ES tiesības. Cilvēktiesības

Civiltiesības

Krimināltiesības

Administratīvās tiesības

Valsts un konstitucionālās tiesības. Tiesu iekārta