Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts

168 LPP

Kopā € 10.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Mācību grāmatai “Civiltiesības jautājumos un atbildēs” šis ir otrais izdevums, kopš atjaunota Latvijas Republikas neatkarība.

Šajā grāmatā apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes īpašuma tiesību un citos jautājumos. Izdevums noderēs studentiem, lai dziļāk izprastu un apgūtu civiltiesisko zinātņu priekšmetu.

Šajā izdevumā ir sešas nodaļas, kurās piedāvātas atbildes tiesiska regulējuma jautājumos, aptverot šādas tēmas: lietu un īpašuma tiesības, zemes īpašums un darījumi ar to, dzīvokļa īpašums, mantojuma tiesības, nodokļi, nodevas un finanšu darījumi, pensiju un sociālās apdrošināšanas tiesiskie jautājumi.

Lai ikviens grāmatas lasītājs pilnīgāk izprastu uzdotos tiesiska rakstura jautājumus un atbildes, katras nodaļas sākumā ir civiltiesisko terminu skaidrojums, kas palīdzēs gūt ieskatu interesējušā tiesību jomā.