Dialoga loma tiesas spriešanā

Gatis Bārdiņš

352 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 19.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmata, kuras pamatā ir Dr.iur. Gata Bārdiņa promocijas darbs, veidota kā tiesas spriešanas rokasgrāmata. Tajā ietvertas atbildes uz daudziem ar tiesu darbu saistītiem jautājumiem – tostarp:

  • kā noskaidrot lietā nozīmīgo informāciju;
  • kā nonākt līdz taisnīgam lietas risinājumam;
  • kā uzrakstīt pārliecinošu nolēmumu;
  • kā samierināt procesa dalībniekus;
  • kā padarīt tiesas efektīvākas;
  • kā iemantot sabiedrības uzticēšanos?

Grāmatā tiesas spriešana aplūkota no dialoga skatpunkta, balstoties uz zināšanām tiesību filozofijā, tiesību vēsturē, tiesību socioloģijā un tiesību teorijā, kā arī psiholoģijā un ekonomikā. Dialoģiskais skatījums, izpētes vispusīgums un starpdisciplinārais tvērums piešķir grāmatai gan teorētisku, gan praktisku nozīmīgumu. Tā ļauj pilnīgāk izprast tiesas spriešanu un rast risinājumus ar tiesu darbu saistītajām problēmām.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa grāmatas priekšvārdā atzinusi, ka tiesas spriešanas kvalitāte iegūtu, ja ar šo grāmatu iepazītos visi Latvijas tiesneši. Savukārt Satversmes tiesas tiesnese prof. Dr.iur. Sanita Osipova uzsvērusi, ka grāmatā aplūkota arī personu savstarpējo attiecību risināšanas metodoloģija, kas noder ikvienam interesantam.