Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2016

928 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2017
ISBN Nr. 978-9934-508-50-9
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu VAS „Tiesu namu aģentūra” piedāvā jau divdesmit pirmo Augstākās tiesas nozīmīgāko spriedumu un lēmumu apkopojumu.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas tiesneši un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas speciālisti.

No vairāk kā 4100 lietām, kas izskatītas kasācijas instancē 2016.gadā, šim krājumam atlasīti 75 nolēmumi, kuri, Augstākās tiesas ieskatā, ir bijuši vissvarīgākie judikatūras attīstībai. Skaidrojums tam, kāpēc publicēšanai izvēlēti tieši šie konkrētie nolēmumi, atrodams anotācijās (gan latviešu, gan angļu valodā), kas pievienotas katrai krājuma daļai.

Krājumu veido 3 daļas – katram Augstākās tiesas departamentam sava – ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda attiecīgo Augstākās tiesas departamentu: A – Adminis­tratīvo lietu departaments, C – Civillietu departaments, K – Krimināllietu departaments.

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti. Katram nolēmumam pievienotas arī judikatūras tēzes. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast gan interesējošo nolēmumu, gan konkrētu judikatūras atziņu.

Divi no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr.SKA-399/2016 un Nr.SKC-7/2016). Trim spriedumiem civillietās pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lieta Nr.SKC-1314/2016, Nr.SKC-1285/2016 un Nr.SKC-1788/2016).

Krājumā publicētajos nolēmumos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Tāpēc tie var atšķirties no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē pieejamiem nolēmumiem.