Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 11.sējums: 1932

394 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdots faksimilizdevuma Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (1920-1940) 11. sējums Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1932. Izdevumā ir iekļautas 12 šajā gadā izdotas juridiskā žurnāla burtnīcas.

Tieslietu Ministrijas Vēstneša (TMV) 11. sējumā var iepazīties ar vairākiem likumprojektiem: Likumu par ģimenes tiesībām un Likumu par mantošanas tiesībām. Noteikti interesi var izraisīt raksts par Nepilngadīgo tiesāšanas reformu, kas TMV ievietots vairākos turpinājumos. Rakstā tiek aplūkota tāda jaunveidojama institūcija kā jaunatnes tiesa, kas paredzēta 14-18 gadus vecu nepilngadīgo nodarījumu izskatīšanai. Šajā laikā meklējami arī probācijas dienesta pirmsākumi, jo raksta autors atzīmē piemēru, ko sniedz Amerikas un Anglijas “Probation” sistēmas, kas realizē savu darbību ar “probation officers” palīdzību. Arī Latvijā paredzēts izveidot bērnu pieraugu institūtu, kur bērnu pieraugs ir pašvaldības dienestpersona, kas “rūpējas par jaunatnes pasargāšanu no moraliskas pagrimšanas un sekmē pagrimušas jaunatnes labošanos un atgriešanos godīgā dzīvē.”

TMV turpina iepriekšējā gadā aizsākto tēmu par prokuratūras reformu Latvijā un prokuratūru darbu citās valstīs (Austrijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā). Izdevumā ir publicēts arī saraksts ar Latvijas Republikas noslēgtajiem un oficiāli publicētajiem valsts līgumiem laikā no 1920. gada 1. janvāra līdz 1931. gada 31. decembrim.

TMV ir pievērsis uzmanību arī pirmajam starptautiskajam tiesību salīdzināšanas kongresam, kas notika 1932. gada augustā Hāgā.
TMV 11. sējumā aplūkoti arī tiesu prakses jautājumi, kā arī publicētas izmaiņas tiesu resora sastāvā.

Kopumā Tieslietu Ministrijas Vēstneša faksimilizdevumu paredzēts izdot 26 sējumos. To var iegādāties tikai komplektā TNA juridiskās literatūras tirdzniecības vietās.