Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2007

761 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2008
ISBN Nr. 978-9984-790-44-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentu klajā nāk kārtējais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājums.

Šajā krājumā izlases kārtībā publicēti 2007.gadā pieņemtie Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumi, kuri var izraisīt interesi juristu un interesentu auditorijā, kā arī ir derīgi izmantošanai mācību procesā augstākajās juridiskajās mācību iestādēs. Par atlases kritēriju nolēmumu publicēšanai krājumā kalpojusi likuma normu interpretācijas aktualitāte, kas varētu interesēt plašu auditoriju.

Pavisam krājumā ievietoti 120 nolēmumi. Tie sagrupēti 15 nodaļās pa lietu kategorijām, ņemot par pamatu Civillikuma struktūru, kā arī specifisku normatīvo aktu lomu šā brīža tiesu praksē, kad sakarā ar normatīvo aktu piemērošanu tiesās tiek rosināti dažādi strīdi.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai tulkojumu (interpretāciju).

Krājuma pielikumā publicēti 6 dažādi rādītāji, kuri atvieglos gan konkrētu nolēmumu, gan tiesas atziņu un veiktās tiesību normu interpretācijas meklēšanu.

Ar Latvijas tiesu nolēmumu plašāku pieejamību sabiedrībai tiek nodrošināta tiesas darba caurskatāmība un prognezējamība, kā arī tiek veicināta tiesību normu tiesiska, precīza un efektīva piemērošana.

Senāta nolēmumos sniegtā likumu interpretācija var tikt izmantota kā judikatūra, kas derīga vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijas Republikā. Krājumā ievietotie nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesību zinātņu studentiem, kā arī jebkurai citai personai viņu interesējošos jautājumos.