Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008

932 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2009
ISBN Nr. 978-9984-790-62-6
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Šis ir kārtējais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu apkopojums.

2008.gads bija Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta darbības piektais gads. Šajā laika posmā pieņemtie nolēmumi galvenokārt dokumentē administratīvo tiesu darbības un izpratnes par administratīvo procesu veidošanos.

2008.gada Senāta nolēmumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos iezīmējas tiesu prakses maiņa, kad Senāts ir atkāpies no iepriekš iedibinātām atziņām. Tas norāda ne tikai uz administratīvo tiesu prakses attīstību, bet arī uz administratīvā procesa izpratnes un Administratīvā procesa likuma piemērošanas prakses attīstību. Tāpat šajos nolēmumos ir atspoguļoti tādi tiesību jautājumi, kurus Senāts līdz šim nav skatījis. Ir arī lietu kategorijas, kurās jau ir nostabilizējusies Senāta judikatūra, kas ir neatsverams palīgs zemāku instanču tiesām, taisot nolēmumus, un valsts pārvaldes darbiniekiem publiski tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām.

Krājumā apkopoti šā gada būtiskākie departamenta nolēmumi, un tas sagatavots sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu. Krājumā publicēti 83 nolēmumi, kuri apkopoti 9 nodaļās. Visapjomīgākā krājuma nodaļa šoreiz ir par pieteikuma vai lietas pakļautību izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā (7.nodaļa), kā arī nodaļa par citiem administratīvā procesa jautājumiem (9.nodaļa). Tāpat liels skaits nolēmumu vēl joprojām ir lietās par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem vai faktisko rīcību (2.nodaļa). Savukārt nolēmumi lietās par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Konkurences padomes lēmumiem šoreiz nav apkopoti atsevišķās nodaļās, bet 5.nodaļā “Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem vai faktisko rīcību”. Krājumā publicētajā Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas, senatores Veronikas Krūmiņas priekšvārdā dots pārskats par Senāta Administratīvo lietu departamenta paveikto 2008.gadā.

Lai krājums būtu ērti lietojams un interesenti varētu tajā vieglāk orientēties, krājumā ir ietverti arī vairāki rādītāji, pēc kuriem var atrast interesējošo nolēmumu vai pētīt interesējošo administratīvā procesa problēmjautājumu. Tāpat kā 2007.gadā pieņemto nolēmumu krājumā arī šajā izdevumā ir divi jēdzienu rādītāji, atsevišķi izdalot tiesas interpretētos jēdzienus.

Krājumu sagatavošanā piedalījušies Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Kristīne Aperāne, kā arī Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevejēdarbības daļas juriste-lingviste Mārīte Šmite un juriste Signe Terihova.

Krājums izdots nelielā tirāžā.